Lisää vastuullisuutta laivanrakentamiseen – Lautex haluaa aidosti vaikuttaa alan kestävään kehitykseen

Lisää vastuullisuutta laivanrakentamiseen – Lautex haluaa aidosti vaikuttaa alan kestävään kehitykseen

Lautex on mukana Turun yliopiston koordinoimassa tutkimushankkeessa, jossa etsitään toimintamalleja ja teknologisia ratkaisuja, jotka edistäisivät laivanrakennuksen tehokkuutta ja vastuullisuutta entisestään. Kestävä kehitys on Lautexille tärkeä arvo, johon on kiinnitetty huomiota jo pitkään.

Sustainable Shipbuilding Concepts (SusCon) -hankkeen tavoitteena on tutkia uudenlaisia kestäviä ratkaisuja ja menetelmiä kestävyyden parantamiseksi jo laivan rakennusvaiheessa. Lisäksi hankkeessa keskitytään laivanrakennusverkoston sosiaaliseen vastuullisuuteen sekä uudenlaisiin, entistä tehokkaampiin työskentelytapoihin.

”Monessa asiassa toimitaan jo valmiiksi hyvin ja järkevästi”

Hanke on kokonaisuus, joka sisältää useita rinnakkaisia hankkeita sidosryhmiltä. Myös Lautexilla on kokonaisuuden alla oma hankkeensa. Sen puitteissa on selvitetty sitä, kuinka Lautex huomio ympäristöasiat toiminnassaan, kuinka ympäristöystävällisiä tuotteet ovat ja kuinka toimintaa voisi vielä parantaa kestävän kehityksen näkökulmasta.

– Me olemme saaneet kokonaisuudessaan hyvät tulokset toiminnastamme. Monessa asiassa on toimittu jo valmiiksi hyvin ja järkevästi. Toimimme pohjavesialueella, ja senkin vuoksi olemme olleet asiassa aina tarkkoja, toteaa Lautexin suunnittelu- ja ostopäällikkö Antti Niemelä, joka on Lautexin edustaja hankkeessa.

– Tuotteemme valmistetaan kierrätettävistä ja myrkyttömistä materiaaleista. Käyttämämme alumiini ja teräs ovat 100 % kierrätettäviä, ja niiden käyttöikä on todella pitkä, jopa 30–40 vuotta. Katto ei kulu, vaan se kestää hyvin laivan koko eliniän, hän jatkaa.

Ekologisuus huomioidaan materiaalien lisäksi huolellisessa tuotantoprosessissa.

– Hyödynnämme raaka-aineet ja materiaalit mahdollisimman tarkasti ja tehokkaasti. Tuotantoprosessi on huolellisesti mietitty siten, että materiaalihukka pyritään aina minimoimaan. Hankimme aina vain sen määrän, mitä tuotannossa tarvitaan, ja tuotannossa puolestaan toimitaan niin, että hankittu määrä riittää, Niemelä luettelee.

Lautexin tuotteet maalataan omassa jauhemaalaamossa. Märkämaalaukseen verrattuna jauhemaalaus on ympäristöystävällisempää, sillä jauhemaalit eivät sisällä haihtuvia liuotteita märkämaalien lailla. Niiden käytössä ei myöskään synny ympäristöä kuormittavia VOC-päästöjä.

– Tämän lisäksi Lautex käyttää tehtaallaan tuulisähköä, mikä vähentää hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjä eikä saastuta ilmaa, vettä tai maaperää, Niemelä kertoo.

Uusina tuloksina hankkeen puitteissa on kehitetty kevyempiä ja entistä ympäristöystävällisempi tuotteita optimoimalla tukirakenteita ja materiaaleja. Näin on saatu aikaan aiempaa kevyempiä ratkaisuja.

Tuotantoprosessin aikana syntyneet jätteet ja ylijääneet materiaalit pyritään aina kierrättämään.

– Kierrätysprosessi on meillä valmiiksi hyvä ja toimiva, mutta lisäksi nyt pyritään aloittamaan myös villan kierrättäminen. Käytämme villaa palotuotteissa, jonka lisäksi sillä parannetaan tuotteiden akustisia ominaisuuksia, Niemelä kertoo.

Kestävä kehitys on Lautexille tärkeä arvo

Vastuullisuuden merkityksestä risteilytoiminnassa on puhuttu jo pitkään ja myös Lautex on pyrkinyt kehittämään omaa toimintaansa vastuullisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta vuosikymmenien ajan.

– Me olemme olleet mukana kestävän kehityksen hankkeissa jo vuodesta 2017 saakka, kertoo Lautexin toimitusjohtaja Jukka Vappula, joka on ollut itse tiiviisti mukana aiemmissa hankkeissa.

Lautex kunnioittaa ympäristöä ja vaalii ekologisia arvoja. Vappula näkee kestävän kehityksen tärkeimpänä alan kehittymisalueena, joka on ykkösprioriteetti varustamoista lähtien.

– Haluamme aidosti olla vaikuttamassa kestävän kehityksen edellytyksiin alallamme ja luoda siinä rinnalla oman toimintamme kestävää kehitystä. Valmiita emme ole, mutta haluamme kehittyä asiassa ja ottaa siihen kantaa. Kestävä kehitys otetaan Lautexilla vakavasti, ja teemme paljon asioita myös itsenäisesti, hankkeiden kautta oppien ja omaa toimintaamme kehittäen, hän painottaa.

Vastuullisuuden kehittäminen siis jatkuu myös tulevaisuudessa.

– Tulemme olemaan mukana myös tulevassa hankkeessa, jossa tavoitteena on tehdä kokonaan hiilineutraali laivakonsepti vuoteen 2025 mennessä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että hankkeessa otetaan kantaa esimerkiksi teknisiin ominaisuuksiin ja ratkaisuihin, joilla hiilineutraaliuteen päästään, kertoo Niemelä tulevaisuuden suunnitelmista.

SusCon -hanke on tutkimusorganisaatioiden, Turun yliopiston ja VTT:n johtama yhteistyöhanke, joka sisältää useita rinnakkaisia hankkeita alan sidosryhmiltä läpi koko arvoketjun. Hankkeen päärahoittajana on Business Finland, ja se liittyy Sustainable Manufacturing Finland -ohjelmaan. Hanke käynnistyi  06/2020 ja se jatkuu vuoden loppuun saakka. Päätösseminaari pidetään marraskuussa.

Lisätietoja: 

Jukka Vappula
Toimitusjohtaja jukka.vappula@lautex.com
+358 (0) 50 436 9808

Antti Niemelä
Suunnittelu- ja ostopäällikkö antti.niemela@lautex.com
+358 (0) 40 744 2223