Laatupolitiikka

Asiakkaiden tarpeet ja toiveet lähtökohtana Lautex kehittää, suunnittelee, valmistaa,
hankkii ja markkinoi alakattoja ja niihin liittyviä tuotteita sekä muita ohutlevytuotteita
teollisuuden käyttöön.

Lautexin tarjoaa sidosryhmille; suunnittelijoille, rakentajille, rakennuttajille ja
arkkitehdeille, mahdollisuuden toteuttaa yksilöllisiä alakattorakenteita, jotka soveltuvat
rakennus-, laivanrakennus- ja offshoreteollisuuden käyttöön.

Vuodesta 1996 sertifioitu laatujärjestelmämme, johtamisjärjestelmä, noudattaa ISO
9001:2015-standardia. Laivarakennusteollisuuden tuotteet täyttävät International
Maritime Organisation (IMO) mukaisen EU Marine Equipment Directive (MED) sekä
United State Coast Guard (USCG) vaatimukset. Rakennusteollisuuden tuotteet
valmistamme CE-merkin vaatimusten mukaisiksi.

Lautexin laatupolitiikan perustana on tarjota asiakkaille korkealaatuisia tuotteita,
palveluita ja luotettavaa toimitusvarmuutta kustannustehokkaasti.

Tavoitteemme on olla toimialamme laadukkain ja luotettavin yritys, jonka toiminta kehittyy
myönteisesti. Arvostamme ja vaalimme toiminnassamme pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Toimituspoikkeamiin reagoimme välittömästi, jotta poikkeamat eivät vahingoita tuotteen
asennus- tai muuta aikataulua.

Meillä on hyvä toimittaja- ja yhteistyökumppaniverkosto, jonka kanssa teemme tiivistä
työtä toimituskokonaisuuksien onnistumisen varmistamiseksi.

Päätöksissä huomioimme kestävän kehityksen ja ympäristön vaatimuksia.

Panostamme toimintamme jatkuvaan parantamiseen ja haluamme luoda edellytykset
tehokkaalle työnteolle kehittämällä toimintojamme. Arvostamme ja kehitämme
henkilöstömme osaamista ja ammattitaitoa sekä työssä viihtymistä.

Arvid Segercrantz
Toimitusjohtaja